Terms of Service

Fortrydelsesret

Vi fraskriver den normale 14 dages fortrydelsesret, da den virtuelle service du modtager bliver taget i brug.. Som udgangspunkt tilbyder vi ikke refundering, dog ved leje af en Budget VPS, vil du indenfor de første 24 timer, få refunderet 50% af det betalte beløb, såfremt du er utilfreds med produktet. Derudover forbeholder vi os retten til at lave om i handelsbetingelser og priser, dog ikke på allerede betalte vare. Det er ved eget ansvar at være opdateret med vores handelsbetingelser.

KØBSBETINGELSER

Alle køb foretaget på DybHosting er, med mindre andet er angivet, en abonnementstjeneste. Kunden har 14 dages fortrydelsesret, såfremt den bestilte service ikke er taget i brug. Så snart service er taget i brug, bortfalder kundens fortrydelsesret, og kunden kan ikke længere opretholde et krav om at få det indbetalte beløb refunderet. Specielt bestilte services og produkter, inklusive, dog ikke begrænset til; specielt indkøbt hardware- og/eller software, kan ikke refunderes, ej heller selvom at produktet ikke er taget i brug. Alle betalingstransaktioner foretaget på, eller via DybHosting’s hjemmeside, håndteres af vores respektive indløsningsagenter, heriblandt, dog ikke begrænset til; PayPal, ClearHaus, eller Stripe, og DybHosting opbevarer derfor ingen informationer om dine betalingskort, eller andre informationer afgivet ved betaling.

ABONNEMENTSBETINGELSER

Når kunden køber et produkt på DybHosting, køber kunden et abonnement på produktet. Abonnementet opkræves månedligt forud, og er uden yderligere bindning. Kunden kan fra dennes kontrolpanel opsige sit abonnement, hvis kunden ikke ønsker at forny sit abonnement. Alle abonemmenter opkræves automatisk af DybHosting’s indløser. Du skal derfor selv ind og opsige dit abonnement igennem Dybhosting’s kundeside såfremt du ikke ønsker det længere, dette vil sige du ikke selv skal sørge for at regningerne bliver betalt til tiden. Alle forfandle betalinger for abonnementer, der overskrides med mere end 5 dage suspenderes og slettes. Ved abbonement betaling er det på eget ansvar at stoppe betalingen ved opsigelse af produktet. Ved ønske om refundering, vil du modtage beløbet i kredit på DybHosting’s kundeside. Ved opsigelse af produkt, vil alt data på produktet blive slettet indenfor 3 timer, det er på eget ansvar at tage backup af sin data.

OPSIGELSE

Kunden kan til hver en tid opsige et eller flere af sine produkter hos DybHosting, produktet skal dog opsiges senest 2 dage før næste betalingsdato, hvorefter disse vil ophøre ved udgangen af den betalte periode, med mindre andet specifikt aftales med DybHosting. Alle kunder adviseres med faktura 8 dage før forfaldsdato, samt på forfaldsdagen. Såfremt kundens service ikke er betalt på forfaldsdagen, vil kundens services blive suspenderet den efterfølgende dag kl 12.00, og kundens abonnementsforpligtelse er dermed suspenderet. Når kundens services og produkter har været suspenderet i mere end 1 dag, vil disse services og produkter automatisk blive slettet, og kunden vil derfor ikke længere kunne få adgang til data, hardware og eller software som er blevet slettet i forbindelse med suspenderingen. Det er til hver en tid kundens ansvar at sikre sig at dennes fakturaer er rettidigt betalt for at kunne bibebolde sine services og produkter, ligesom DybHosting ikke kan holdes til ansvar for services og produkter der bliver slettet som følge af misligholdt betaling. DybHosting forbeholder sig iøvrigt retten til at afvise kunder med dårlig betalingshistorik. DybHosting forbeholder sig samtidig retten til at opsige kunder’ services/produkter, såfremt der foregår reklame på en af DybHosting’s medier.

SUPPORTBETINGELSER

DybHosting er ikke forpligtet til at yde support til produkter og, eller services, der ikke er stillet til rådighed af DybHosting. DybHosting yder som udgangspunkt kun support til produkter og, eller services tilbudt af DybHosting, alle andre supportforhold som for eksempel, dog ikke begrænset til; installation af 3. parts software, fejlsøgning og fejlretning på kundens eget hardware, fejlsøgning og fejlretning af software og, eller data installeret af kunden selv, vil kun blive udført mod betaling jvf. gældende support timepriser.

BRUGSBETINGELSER

DybHosting står ikke til ansvar for DDoS angreb, eller data tab. Vi tilbyder beskyttelse af DDoS angreb til en hvis grad, vi lover ikke at kunne stoppe ALLE DDoS angreb samt andre angreb. Hvis din server har været nede i mere end 2 dage pga. DDoS eller andre angreb vil du kunne modtage erstatning, af de dage som din service har været nede. Hvis du som kunde hos DybHosting, truer en anden kunde med hacking af deres produkter, vil dit produkt blive opsagt med øjeblikkelig virkning, uden mulighed for refundering. – Bryder du dansk lovgivning, i form af trusler, ddos trusler, eller andet ulovlig aktivitet, vil dit produkt hos DybHosting, opsiges med øjeblikkelig virkning samt uden refundering. DybHosting vil og kan ikke stilles til ansvar på brud af love. Dette indebære ulovligt materiale og lignende, som bryder Dansk lovgivning.

VIDERESALG AF PRODUKT/LEAKING

Det er ikke på nogen måder tilladt at videresælge et produkt købt hos DybHosting.eu. Videresælger du et af DybHosting’s produkter købt hos DybHosting, har DybHosting ret til at opsige dit produkt, uden nogen former for refundering. Forsøg på videresalg af et produkt købt hos Dybhosting vil også medføre suspendering, uden refundering. – Er du kunde hos DybHosting og deltager i udgivelse af andres arbejde, ved enten at benytte leaks eller videresælge, vil dit produkt kunne opsiges uden varsel samt uden refundering.

ANSVARSFRASKRIVELSE

DybHosting fralægger sig ethvert ansvar for datatab som følge af, dog ikke begrænset til; indtrængen på kundens services og produkter som følge af brug af dårlige kodeord, indtrængen som følge af brug af udateret software og, eller indtrængen som følge af brug af software eller hardware med utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. DybHosting vil i øvrigt holde kunden ansvarlig for alle forhold foretaget igennem de af kundens leverede tjenester, services og, eller produkter, og det er derfor til hver en tid kundens eget ansvar at sørge for at holde sine produkter, services og, eller tjenester købt hos DybHosting opdateret, og beskyttet med stærke kodeord og firewall.

BEHANDLING AF PERSONDATA

DybHosting uddeler ingen former for persondata til 3. part. Såfremt kunden ønsker det, kan de ifølge persondataloven §31 fremsætte begæring til den dataansvarlige omkring hvilke personoplysninger der bliver behandlet, behandlingens formål, tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer. De har også mulighed for at få tilsendt disse oplysninger.

ACCEPT AF BETINGELSER

Alle kunder der gør brug af tilbud på nærværende hjemmeside driftet af DybHosting, accepterer ved betaling disse handelsbetingelser. Såfremt kunden ikke kan acceptere disse handelsbetingelser skal kunden omgående afbryde dennes forestående køb, og såfremt kunden allerede har tjenester, services, og, eller produkter ved DybHosting, og ligeledes ikke vil acceptere disse handelsbetingelser, skal kunden omgående opsige alle sine produkter ved DybHosting. DybHosting forbeholder sig retten til at ændre nærværende betingelser uden varsel, og det gør sig derfor gældende at kunder ved DybHosting, selv bærer ansvaret for at holde sig ajour med disse betingelser.